Huisreglement

Met de exploitatie van de Ruchte streven wij ernaar het gezellig, leefbaar en veilig te houden voor alle gasten. Om die gastvrijheid te waarborgen hebben wij gedragsregels opgesteld, die onvoorwaardelijk van toepassing zijn op al onze gasten. Door gebruik te maken van onze accommodatie stem je in met onze huisregels.

Het Bestuur
De gang van zaken in de Ruchte wordt bepaald door de medewerkers in de accommodatie. Zij geven leiding aan het gebruik van de accommodatie. Je dient aanwijzingen van medewerkers, management en overige daarvoor door het Bestuur aangewezen personen gegeven in de accommodatie, aan de deur of in de directe nabijheid van de accommodatie stipt en onmiddellijk op te volgen.

Huurvoorwaarden
Bekijk hier onze algemene huurvoorwaarden.

Toegankelijkheid rolstoel en scootmobiel:
De Ruchte is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en beschikt over een invalidentoilet en speciale parkeerplaatsen in de omgeving van het gebouw. Ook is er in het pand een lift aanwezig, zodat men op elke verdieping kan komen. Wij hebben voor theaterbezoek een beperkt aantal rolstoelplaatsen beschikbaar. Wij verzoeken je dan ook om voor reservering hiervan contact met ons op te nemen.

Gebruikers van een scootmobiel hebben toegang tot de Foyer en de hal van de Ruchte. Indien men elders, dan de Foyer of hal, in het pand moet zijn kan de Ruchte in bruikleen in een rolstoel of rollator voorzien. Bij te grote drukte kan een scootmobiel omwille van de veiligheid de toegang tot de Ruchte geweigerd worden. De scootmobiel mag niet onbeheerd door gebruiker of bij begeleider in de ruimte worden achter gelaten. Voor scootmobielers zijn ter hoogte van de hoofdentree daartoe speciale parkeerplaatsen gereserveerd.

Gedrag
Wij verwachten dat onze gasten zich beleefd en respectvol gedragen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van onze medewerkers. Gasten die zich schuldig maken aan agressief gedrag, zich in woord en gebaar racistisch of discriminerend uiten, derden belagen met ongewenste intimiteiten of zich anderszins hinderlijk of aanstootgevend gedragen kunnen voor onbepaalde tijd de toegang tot de Ruchte worden geweigerd.

Hard- en/of softdrugs
Het bezit, gebruik en/of de handel in hard- en/of softdrugs of andere verboden verdovende of hallucinaties opwekkende middelen in of rondom de Ruchte is niet toegestaan. Overtreding van deze regel kan betekenen dat je de toegang tot de Ruchte voor onbepaalde tijd wordt geweigerd.

Horeca
In het DOBU theater, Foyer, Huiskamer en biljartruimte is het niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen en/of consumptieverpakkingen van buiten mee naar binnen te nemen. Bij evenementen kunnen afwijkende regels gelden. Het meebrengen en nuttigen van consumpties en/of consumptieverpakkingen is in de vergader- en kantoorruimtes alleen mogelijk met toestemming van het management van de Ruchte. Het is niet toegestaan glaswerk, flesjes of andere eigendommen van de Ruchte mee naar buiten te nemen. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt. Deze regels gelden ook voor het ten behoeve van derden aanschaffen van alcoholhoudende dranken. Aangeschoten of dronken gasten wordt de toegang geweigerd en hen wordt voor zover zij al toegang hebben geen alcoholhoudende drank verstrekt.

Aansprakelijkheid
Het management en/of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade aan eigendommen van gasten.

Roken
In de Ruchte geldt een algeheel rookverbod. Ook is het niet toegestaan dat rokers buiten, recht voor de ingang, roken. Verwacht wordt dat rokers hun peuken in de daarvoor bestemde bakken deponeren.

Sluitingstijd
Van onze gasten wordt verwacht dat zij de door de medewerkers aangegeven sluitingstijd respecteren en de orde op straat niet verstoren.

Brandbeveiliging
Diverse ruimten in het gebouw zijn voorzien van brandinstructies. Waarschuw bij brand direct het aanwezige personeel en volg hun aanwijzingen onmiddellijk op.

EHBO/ BHV
Het personeel is bekwaam in het verlenen van eerste hulp. In de accommodatie zijn zowel een EHBO trommel als een AED apparaat aanwezig.

Afval
Voor jouw afval zijn in de accommodatie prullenbakken beschikbaar, je dient deze te gebruiken. Dit geldt ook voor de directe omgeving buiten de accommodatie. Past jouw afval niet in de beschikbare prullenbakken, dan kan in overleg met het personeel jouw afval op andere wijze worden afgevoerd.

Toiletgebruik
Wij doen onze uiterste best de toiletten hygiënisch schoon te houden. Wij verwachten van onze gasten dat zij dit ook doen en eventuele onvolkomenheden aan ons melden. De toiletten zijn bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden dan toiletgebruik is niet toegestaan.

Camera’s
Wij zullen, waar wij dat wenselijk vinden, gebruik maken van camera’s om uw en onze eigendommen te beschermen. Gasten stemmen er mee in dat in voorkomende gevallen opnamen aan de politie worden getoond.

Toegangscontrole
Bij evenementen kan het nodig zijn dat wij in overwegingen van veiligheid toegangscontrole toepassen. Onderdeel hiervan kan zijn dat je wordt gefouilleerd. Bij evenementen kunnen specifieke toegangseisen van toepassing zijn zoals kleding, gedrag, aantal en leeftijd. Het niet voldoen aan deze specifieke eisen kan reden zijn je de toegang tot de Ruchte te weigeren.

Overtreding van onze huisregels
Overtreding van de huisregels kan tot gevolg hebben dat onze medewerkers jou direct de toegang tot de accommodatie kan ontzeggen. Als je aan het verzoek de accommodatie te verlaten niet voldoet dan pleeg je lokaalvredebreuk. Dit is een strafbaar feit en zal tot gevolg hebben dat wij de politie inschakelen.

Klachten
Klachten lossen wij graag onmiddellijk op. Ons personeel is je graag van dienst om het jou zo goed mogelijk naar de zin te maken. Ben je desondanks niet tevreden, dan kun je jezelf schriftelijk of per mail richten tot de manager van de Ruchte, de heer Tim Rijper. Voor mail kan dat via manager@deruchte.nl.

 

Heb je vragen?

Neem contact op!

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op

0493-44 11 44

Blijf sociaal Volg ons op social media

Mis niets en volg ons via Facebook, Instagram, LinkedIn en Youtube.