Nieuw programma: 9 mei online - Word vriend 2024/2025

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING.

Als u gebruik maakt van onze website, worden er persoonsgegevens verzameld. Graag leggen we u  uit welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een zorgvuldige en veilige manier worden verwerkt. Bij de verwerking houden we ons daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Ruchte is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Dit privacyreglement is van toepassing op de website die eigendom is van de Ruchte. De Ruchte is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en (online) bronnen die op onze site worden genoemd.

Wanneer u vragen hebt over dit privacyreglement of een klacht hebt over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan dan kunt u contact opnemen met (info@deRuchte.nl).

PERSOONSGEGEVENS.

Op de website kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bedrijfsgegevens

Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IPO-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website.

DOELEINDEN.

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:
– Om uw reserveringen vast te leggen. Denk daarbij aan het vastleggen van ruimten en de verkoop van tickets.
– Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
– Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen.
– Om uitnodigingen te versturen voor activiteiten.
– Om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties.
– Om uw vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch.
– Om onze website te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen geen gevoelige informatie zoals geaardheid of godsdienst. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deruchte.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens horen ook foto’s die ook op de website kunnen worden geplaatst. Voor individuele foto’s wordt vooraf toestemming gevraagd. Bij groepsfoto’s is dat ook het geval. Bij weigering neemt u niet deel aan de groepsfoto. Bij foto’s van evenementen en activiteiten worden foto’s gemaakt zonder uw persoonlijke toestemming. Deze hebben veelal als doel het vastleggen van deze bijeenkomsten. De foto’s kunnen worden gebruikt worden voor publiciteit of ondersteuning en het verslag doen van een activiteit of evenement.

 

NIEUWSBRIEF.
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van de Ruchte. Via de nieuwsbrief ontvangt u alle recente informatie en activiteiten van de Ruchte. Uw e-mailadres wordt automatisch aan de verzendlijst van de nieuwsbrief toegevoegd. In iedere nieuwsbrief die u ontvangt, staat een link waarmee u zich weer kunt afmelden.

DERDEN.
Voor het beheer van onze website maken wij gebruik van derden. Het kan voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als dat het geval is, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doeleinden worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden in geen geval door de Ruchte aan derden verkocht of met ze gedeeld.

BEVEILIGING.
De Ruchte neemt beveiligingsmaatregelen om u persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet. We leggen derden die worden ingeschakeld bij het beheer en de ontwikkeling van de site contractueel de verplichting op om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

COOKIES.
De Ruchte gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technisch functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies, die jouw surfgedrag bijhouden zodat we je een op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Een verdere uitleg over cookies en daarmee verband houdende zaken kun je opvragen via info@deruchte.nl.

 

INZAGE, WIJZIGINGEN EN VERWIJDEREN PERSOONSGEGEVENS.
U heeft op ieder moment het recht om de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in te zien. U kunt ons ook altijd verzoeken die persoonsgegevens te wijzigingen of te verwijderen. Voor meer informatie en vragen over uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met (info@deRuchte.nl).

HET BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS
De Ruchte bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of door u zijn aangereikt. Wij hanteren voor de persoonsgegevens op de website een periode van 1 jaar. Mocht daarvan worden afgeweken zullen wij dat vooraf overleggen.

Voor zover het om foto’s gaat blijven deze digitaal bewaard.

TENSLOTTE
De Ruchte wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Heb je vragen?

Neem contact op!

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact met ons op

0493-44 11 44

Blijf sociaal Volg ons op social media

Mis niets en volg ons via Facebook, Instagram, LinkedIn en Youtube.